Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.04.2011 13:42:18 

PRÍBEH NÁŠHO BRANKA

 

KONTAKT A PROSBA O POMOC

 

 

 

 

Meno :

Branislav Roth a Dagmar Rothová 

Tel:

GSM: 0905/138 992

Miesto:

Bratislava

  

 

 Dovoľujeme si touto cestou láskavo požiadať všetkých našich  priateľov, známych, ale aj neznámych priaznivcov a dobrodincov, prípadne podnikateľské subjekty, ktorí sú ochotní nám pomocť,  o zaslanie aj možno malého finančného obnosu - daru, na bankový  účet:

VÚB BANKA , č.ú.: 2056301696/0200

POZNÁMKA: Pri Vašich platbách zadávajte prosím konštantný symbol: 0558 a variabilný symbol: 9999

Pri platbách zo zahraničia prosím uvádzajte nasledovné IBAN, SWIFT kódy:

  

  

 

 Aktuálne:  2% dane pre Branka ! - Podrobné Informácie na :0905 138 992  

 

Dôležitá poznámka :

Rod. Rothová spolupracuje s neziskovou organizáciou, ktorá distribuuje finančné prostriedky: 2% poukázaných daní od prispievateľov - oprávneným žiadateľom. V zmysle štatútu a všeobecných  stanov neziskovej  organizácie sme zmluvne zaviazaní vydokladovať všetky oprávnené náklady, ktoré súvisia s pomocou pre nášho Branka ( terapia, cestovné náklady vrátane sprievodnej osoby pre neho, pobyt atď.)  

 

Vaše otázky, podnety ohľadne rôznej ďalšej pomoci pre Branka Rotha môžete uviesť  aj do doleuvedeného kontaktného e-mail formulára. Mailom Vám radi odpovieme, najskôr ako to bude možné.              

       

 

Kontaktný e-mail formulár:            

        

 

 

TOPlist